1. definice obecného zadání

Základním stavebním kamenem dobrého výsledku, je dobré zadání. Než my zavoláte, bylo by vhodné si promyslet co od spolupráce s architektem očekáváte, ale samozřejmě také a především co po něm budete chtít, tedy co je předmětem zadání. 
Nebojte se, pokud Vaše představa není nijak konkrétní, nevadí. Společně jí upřesníme a učešem. Stačí k tomu jenom Vaše vůle, ochota a Váš čas.

2. setkání, upřesnění zadání a požadavků, definice rozsahu spolupráce, předání dostupných podkladů

První setkání by mělo vést k nalzení a definici rozsahu spolupráce. Na toto setkání si vyhraďte dostatek času, abyste nebyli pod tlakem dalších schůzek nebo povinností. Je vhodné, aby se této schůzky zůčastnil nejen ten kdo "platí" :), ale i ti, kteří budou následně zasahovat a komentovat předkládané koncepty a návrhy. První schůzku se nevyplatí podcenit, neboť již během ní mohou zaznít důležité informace o příních a potřebách Vás klientů. Pokud to je možné, pomuže také, pokud na schůzku přinesete všemožné podklady, které k předmětu realizace a realizaci samé máte (výkresy, stavební dokuemntace, fotografie, vaše kresbičky, skicy a poznámky). 
Tato část může proběhnout i telefonickou, skype atp. konferencí nebo na základě emailové komunikace. Bývá to však méně efektivní a nemusí se dosáhnout stejného výsledku jako při osobním setkání. Nic méně mohou nastat situace, kdy je osobní setkání v této fázi projektu nemožné nebo nevhodné (například při velkých vzdálenostech mezi klientem a námi).

3. cenová nabídka, orientační časový plán

Na základě informací a podkladů ze schůzky popsané v bodě 2., Vám připravím podrobnou cenovou nabídku. Nabídka je, pokud to je možné, detailní a strukturovaná. Díky tomu si můžete vybrat, zda ode mne budete chtít všechny nabídnuté práce nebo některé nepotřebujete a lze je vynechat.
Na základě vzájemné komunikace je vytvořena finální nabídka, ve které nic klientům neschází, rozumí jí a mohou se o ní rozhodnout.
Časový plán bývá orientační. Dobu realizace může ovlivnit čas kdy se na projektu začne pracovat, Vaše míra a schopnost reagovat na zaslané dotazy atd. Přesto přeze všechno lze termíny dodržet. vyžaduje to však disciplínu všech zainteresovaných stran.

4. akceptace nabídky zákazníkem, zahájení prací

Jakmile je akceptována nabídka, je možné začít pracovat (buď hned nebo dle dohodnutého harmonogramu). 

5. osobní setkání na lokalitě, dodání chybějících podkladů, zaměření a nafocení aktuálního stavu

V této fázy je již nutné / nebo alespoň vhodné se setkat osobně a nejlépe na lokalitě, které se spolupráce týká. Zde se ještě jednou projde zadání, provede se fotodokumentace aktuálního stavu a případně přeměření předmětu spolupráce tak, aby bylo možné vytvořit přesný výkres aktuálního stavu nebo ověřit, že dodané podklady odpovídají realitě. tento zdánlivě banální úkon je zcela zásadní. Je škoda si nechat
vyrobyt třeba skříň na míru a následně zjistit, že ve výkresu je chyba a místnost je užší o 3 cm. 

6. vytvoření výkresu s přesnou dispozicí dle skutečnosti a aktuálního stavu

imgVýsledkem setkání popsaném v předcházejícím bodě, pak může být výkres jako je tento. Je to skvělý výchozí bod pro další práce. 

7. návrh řešní požadavků klienta pro diskusy a schválení

img
Následujícím krokem je přenesení představ a požadavků klienta do připravené dispozice. Ve 2D pohledech se ztvární idea budoucího rozvržení a funkce prostoru. Tento 2D výkres, obvykle půdorysu, může vypadat jak ton co najdete u tohoto odstavce. Záměr ztvárněný na výkrese může být představen a diskutován na osobní schůzce nebo telefonicky nebo jen popsán v emailu. Vaše případné komentáře a poznámky jsou pak následně zaneseny a zapracovány.

8. odsouhlasení návrhů

Po zapracování požadavků a návrhů k bodu 7., je čas na Vaše schválení a ukončení této etapy. 
Další kroky mohou navazovat tak jak jsou popsány, ale také je možné, že se budou řešit v jiném pořadí. To záleží na každé konkrétní realizaci a jejích potřebách, zejména na návaznosti realizačních pracích a jejich načasování.

9. prováděcí dokumentace pro další profese

Dalším krokem je příprava prováděcí dokumentace pro navazující profese. Ač se to někdy může zdát zbytečné, jedná se o jeden z nejdůležitějších a nejužitečnějších výstupů, který můžete od nás dostat. Přesné, okotované prováděcí výkresy, jsou pro Vás jednoznačné zadání pro řemeslníky. Myslím, že úroveň řemesel v Čechách, Moravě (i Slezku), ale i na Slovensku je bohužel známá. Kvalitní firmu a lidi aby člověk s lupou hledal a i přes dobré reference je výsledek někdy smutný. Dobře zdokumentované zadání tak pro Vás znamená nejen předpoklad dobře stanovené ceny za realizaci, ale především možnost kontroly správnosti provedených prací a lepší pozici při sjednávání nápravy. Pro dobré firmy (a o tom, že i dobré firmy a šikovní řemeslníci jsou k nalezení) je pak dobré zadání ulehčení práce. Vždy se dělá lépe, když víte přesně co máte dělat. Nezanedbatelný efekt má dokumentace i pro Vás, prootže Vám umožní se zamyslet nad funkcionalitou jednotlivých prostor a lépe si ji představit. V ukázkách naleznete podklady pro bourací práce, zdící práce, elektrikáře, instalatéry.
imgimgimgimgimgimgimg

10. detailní návrhy a modelování řešení jednotlivých místností nebo jejích částí

Práce spojené s tímto bodem se prolínají s krokem předcházejícím a navazujícími. Někdy k jeho realizaci dochází dříve někdy souběžně. Výsledkem jsou obecnější studie řešení jednotlivých částí prostoru nebo celých místností. Zde jsou například ukázky variant řešení ložnice (odlišnosti naleznete v barevném řešení a použitých materiálech a typech skříní) nebo řešení kuchyňského koutu.
imgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimg

11. finální výběr materiálů (podlahové krytiny, obklady atd.), zařizovacích prvků (sanita atd.), doplňků a nábytku a barevného řešení

Součástí spolupráce bývá většinou i návrh designu jednotlivých prostor. Proto ode mě dostáváte nejen technické zpracování řešní prostorů nebo modelované studie, ale i přímo návrhy co použít. V návrzích naleznete například jaká svítidla, sanitu, obklady, design podlah atd. by byl vhodný. Neomezujeme se pouze na typové řešení (styl designu), ale upozornujeme Vás na konkrétní výrobky. V této fázy Vám také nabízím společnou návštěvu show room, kde lze výrobky uvidět takříkajíc na živo. Zde bych ráda upozornila, že díky spolupráci s některými dodavateli Vám mohu nabídnout i drobné slevy na některé doplňky a zboží.

12. vytvoření podkladů pro navazující profese (truhláři, obkladač, malíři, atd.)

Pokud jsme již u tohoto budu, tak se realizace a i naše spolupráce chýlí ke k konci. Podoba výstupů zde popisovaných je poplatná jejímu účelu. Truhlář dostane rozkreslený nábytek tak aby jej byl schopen vyrobyt v požadovaném rozměru, barvě, materiálu a funkci. Malíř dostane definice barev ze vzorníku a výkresy ukazující na jakých stěnách má jaká barva a jak být použita (nevěřili byste, že je to důležité, ale je). Obkladači zase dostanou rozkreslení kladení dlaždic, umístění dekoračních dlaždic nebo prvků a podobně. Zkrátka každý dostane to co zajistí úspěšnou realizaci.

13. Závěrem

Pokud jste se prokousali až sem, máte, alespoň myslím, detailní představu nejen o tom co umím, ale jak pracuji. Pokud byste však přeci jen potřebovali něco dovysvětlit nebo upřesnit. Neváhejte se zeptat.