profesní zkušenosti

2012 - dodnes /  freelancer, rodičovská dovolená

 

2007 - 2012 /   spolupráce s architektonickým ateliérem 4A Architekti, Praha (cz)

 

2005 - 2007  /   spolupráce s architektonickým ateliérem Igor Palčo s.r.o., Bratislava (sr)

 

2004 /   vedoucí výtvarného oboru v Soukromné základní umělecké škole p.Madaraszové v Senci (sr)

 

2002 /   prax v architektonickém studiu ATRIA, Bratislava (sr)
účast v souťežích

2011 /  účast ve vyzvané souťeži "Darkov - lázeňský komplex"  (4a architekti, cz)

 

2010 /  účast v souťeži EUROPAN 10 - european competition of urban strategies 2010

 

2007/   1.cena v  souťeži „ADLM apartmánový dom“ v Liptovském Mikuláši (Igor Palčo, sr)

 

2006 /   účast v národní souťeži vybraných diplomových prací „ Cena prof. Lacka“ (sr)

 

2005 /  2. cena ve veřejné souťeži  “Pavilón primátov ZOO v Bratislave” (Igor Palčo, sr)

 

2005 /  účast v mezinárodní dizajnerské souťeži  "Promosedia International competition

 Caiazza memorial challenge" - návrh židle  "e(mo)"

 

2002 /  2.cena + cena primátora města Brezová pod Bradlom v urbanisticko-architektonické souťeži revitalizace areálu památníku na Bradle

- účasť v 7. ročníku studentskej souťeže HEBEL, “New ideas for future highway lay-by place”  

vzdělání

2006 /  magisterské stúdium na "Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU)",

obor architektura

 

2004-2005 /  výměnný studentský program v "School of Architecture in Ahmedabad, India" 

ateliér prof. A. D. Raje

 

2004 /   bakalárske studium na "Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU),

obor architektura