Spolupráce s architektonickým studiem Igor Palčo s.r.o.  /SK